Riaditeľ

+ 421 905 613 182
riaditel@conex.sk
Ing. Miroslav Šiffer

Sekretariát riaditeľa

+ 421 48 412 5531
sekretariat@conex.sk
asistentka

Ekonomické oddelenie

+ 421 905 554 367
ekonomicke@conex.sk
Vlasta Šifferová

Obchodné oddelenie

+ 421 905 637 554
obchod@conex.sk
Ing. Erik Šiffer

Tech.-servisné oddelenie

+421 915 990 196
servis2@conex.sk
Ing. Maroš Šiffer

Tech.-servisné oddelenie

+421 905 550 671
servis@conex.sk
Marek Kostiviar

CONEX, spol. s r.o.
Školská 2
976 11 Selce
Slovenská republika

Prevádzka

Selčianska cesta 75
976 11 Selce
Slovenská republika

Fakturačné údaje

IČO: 31588981
DIČ: 2020453974
IČ DPH: SK2020453974

Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, ,odd.: Sro, vložka. č.: 1322/S
číslo licencie Technickej služby: PT 002037

Hlavné kontaktné údaje

Telefón: + 421 48 412 5531, + 421 915 831 865
Fax: + 421 48 470 0915
Email: conex@conex.sk

Otváracie hodiny

PO - PI: 07:30 - 16:00
SO - NE: Zatvorené