2N® Analog Vario

Dokonalé analógové riešenie vstupu návštev doma aj vo firme v spojení s pobočkovou ústredňou

2N® Analog Vario je analógový dverový interkom s podporou prenosu hlasu aj videa. Vysoká variabilita umožňuje vytvoriť zostavu podľa vašich potrieb. Možnosť dovybavenia kamerou, čítačkou kariet, alebo dochádzkovým systémom.


Základný popis

2N® Analog Vario je dverový telefón (dverový vrátnik), schopný nahradiť klasické zvončekové tlačidlové tablo s hlasitým telefónom a celý systém rozvodov, zvončekov a domových telefónov v objektoch, kde je nainštalovaná pobočková telefónna ústredňa.

2N® Analog Vario je určený k pripojeniu na klasickú, „analógovú" telefónnu linku – tj. takú linku, na ktorej funguje štandardný analógový telefónny prístroj. Pracuje bez ohľadu na polaritu a parametre linky v širokom rozsahu a používa tónovú (DTMF) alebo pulznú voľbu, podľa naprogramovania. Najobvyklejším spôsobom pripojenia je pripojenie na linku pobočkovej ústredne - v špeciálnych prípadoch (hlásič požiarov apod.) je možné vrátnik pripojiť aj na linku verejnej ústredne (VTS).

Inštalácia 2N® Analog Vario je jednoduchá, vrátnik stačí pripojiť na jednu linku pobočkovej ústredne - po stlačení niektorého z tlačidiel 2N® Analog Vario „zatelefonuje" na číslo, ktoré bolo dopredu uložené do pamäte pre príslušné tlačidlo. Počet tlačidiel je voliteľný, pretože 2N® Analog Vario predstavuje stavebnicový systém.

2N® Analog Vario obsahuje tiež spínač, ktorým je možné ovládať elektrický zámok (otváranie dverí/povoľovanie vstupu na diaľku) z ľubovoľného telefónu zadaním hesla tónovou voľbou.

Okrem tlačidiel umožňuje vrátnik aj použitie číselnej klávesnice, ktorá slúži ako kódový zámok. S  pomocou klávesnice je možné zariadenie používať tiež ako tlačidlový telefón a volené číslo buď priamo zadávať, alebo vyberať z 54 pamätí. Klávesnicu a tlačidlá je možné kombinovať, nežiadúce funkcie sa dajú zakázať.

2N® Analog Vario poskytuje omnoho dokonalejšie a širšie služby, ako bežné domové telefóny. Je to vďaka tomu, že môže využiť služby pobočkovej telefónnej ústredne, ako napr. presmerovanie hovorov v dobe neprítomnosti (na iné pracovisko, na záznamník, na mobil apod.), alebo prepojenie (napr. zo sekretariátu na požadovanú konkrétnu osobu).

2N® Analog Vario splňuje svojimi parametrami všetky technické požiadavky, kladené na prístroje určené pre pripojenie na VTS (verejnú telekomunikačnú sieť).

Základné vlastnosti 2N® Analog Vario

 • exkluzívny dizajn, kvalitný nehrdzavejúci povrch,
 • odolnosť proti vode,
 • exkluzívne biele osvetlenie menoviek - biele LED diódy,
 • vysoká modularita v spojení základnej jednotky s rozširovacími modulmi - až 54 tlačidiel + klávesnica, výstavba na mieru,
 • až 16 tlačidiel na jeden rozširujúci modul,
 • spínač pre elektrický zámok - interkom obsahuje spínač, ku ktorému je možné pripojiť elektrický zámok (elektrický zámok nie je súčasťou výrobku), ovládanie zámku (povolenie vstupu návšteve) priamo z telefónu volaného zadaním číselného hesla,
 • možnosť doplnenia prídavného spínača (prídavný modul - voliteľne) napr. pre spínanie osvetlenia alebo pre oneskorené otváranie druhých dverí,
 • naprogramovanie doby oneskorenia 2. spínača zabezpečí, aby bol druhý spínač automaticky synchronizovaný s prvým spínačom - oneskorenie môže byť 1–25 sekúnd,
 • až 10 rôznych hesiel pre každý spínač, dĺžka každého hesla 1 až 16 číslic,
 • voľiteľná numerická klávesnica s podsvietením,
 • verzie s číselnou klávesnicou - všeobecné vlastnosti
  1. klasický kódový zámok
  2. klasický tlačidlový telefón - možnosť voľby ("vytáčania") ľubovoľného čísla vrátane mobilných sietí využitím kláves , označených piktogramami (oprávnenie k hovorom do VTS je možné zakázať na pobočkovej ústredni)
  3. možnosť až 54 skrátených volieb - po stlačení dvoch číslic v rozsahu 01 až 54 (náhrada až 54 tlačidiel)
  4. vysielanie tónovej voľby v priebehu odchádzajúceho hovoru,
 • verzie s číselnou klávesnicou - ovládanie elektrického zámku priamo od dverí (ak poznáte kód, nemusíte otvárať kľúčom)
  1. možnosť miestneho ovládania obidvoch spínačov heslom
  2. počet hesiel až 10 pre každý spínač (kódový zámok používa tie isté heslá, ktoré slúžia aj k ovládaniu spínačov po telefóne)
  3. doba zopnutia spínača 1 až 9 sekúnd
  4. akustická signalizácia zopnutia spínača - trvalým tónom,
 • možnosť uloženia do pamäte až 6 telefónnych čísiel pre každé tlačidlo (pokročilé programovanie) - ak je po stlačení tlačidla na 2N® Analog Vario volaná linka obsadená, alebo volaný účastník nie je prítomný, vrátnik začne vyzváňať na ďalšie číslo uložené v pamäti podľa postupnosti (napr. sekretárka, vrátnica, voľba je možná aj na mobil volaného). Počet zvonení v jednom cykle (na jedno číslo) sa dá nastaviť,
 • tichá automatická voľba viacej čísiel po sebe - v tomto režime je po stlačení tlačidla reproduktor úplne vypnutý a volajúci nepočuje ani voľbu, reproduktor sa zapne až po potvrdení spojenia volaným (keď stlačí tlačidlo na svojom telefóne, mobile). Preto "nezvaná" návšteva nerozozná, či je ním volaná osoba v objekte, alebo je niekde ďaleko na dovolenke,
 • funkcia Príchod/Odchod - 2N® Analog Vario umožňuje "prepínať", kam sa má po stlačení tlačidla volať v prípade napr. dlhodobejšej neprítomnosti. Stačí zavolať na 2N® Analog Vario a zadať  príslušnú postupnosť znakov a hesla,
 • možnosť doplnenia každej základnej jednotky kamerou a čítačkou čipových kariet,
 • možnosť zvýšenia odolnosti "antivandal" panelom,
 • detekcia všetkých bežných tónov - automaticky ukončuje hovor,
 • programovanie po telefóne (prostredníctvom ľubovoľného telefónu s tónovou volbou - je možné použiť aj mobil), pre uľahčenie programovania ponúka aj hlasové menu,
 • možnosť použitie vrátnika aj ako bežného telefónu a kódového zámku (modul s klávesnicou).
Ďalšie vlastnosti a výhody 2N® Analog Vario
 • ploché prevedenie - možnosť inštalácie priamo na stenu,
 • možnosti inštalácie - na stenu, pod omietku, pod omietku s panelom "antivandal",
 • tlačidlá sú hermetické, bezkontaktné,
 • elektronika je úplne oddelená od tlačidiel,
 • elektronické nastavovanie hlasitosti - bez otvárania krytu,
 • po zazvonení z telefónu na vrátnik 2N® Analog Vario vrátnik sám automaticky vyzdvihne - možnosť počúvania, čo sa deje pri vchode (v okolí vrátnika),
 • pracuje na akejkoľvek analógovej telefónnej linke, pripojenie k akejkoľvek pobočkovej telefónnej ústredni,
 • nekompromisné napájanie z telefónnej linky,
 • kvalitné akustické vlastnosti,
 • funkcie pre zvláštne využitie - napr. automatická voľby viacej čísiel, tichá voľba, odchod/príchod, deň/noc, oneskorenie 2. spínača.
Objednávkové čísloPopisObrázok
2N® Analog Vario - základné moduly
 9135110  ZÁKLADNÝ MODUL 1 tlačidlo 2N® HELIOS - Základný modul 1 tlačidlo
 9135110K  ZÁKLADNÝ MODUL 1 tlačidlo + klávesnica  2N® HELIOS - Základný modul 1 tlačidlo + klávesnica
9135130 ZÁKLADNÝ MODUL 3x1 tlačidlo 2N® HELIOS - Základný modul 3 tlačidlá
9135130K ZÁKLADNÝ MODUL 3x1 tlačidlo + klávesnica 2N® HELIOS - Základný modul 3 tlačidlá + klávesnica
9135160 ZÁKLADNÝ MODUL 3x2 tlačidlá 2N® HELIOS - Základný modul 6 tlačidiel
9135160K ZÁKLADNÝ MODUL 3x2 tlačidlá + klávesnica 2N® HELIOS - základný modul 6 tlačidiel + klávesnica
2N® Analog Vario - Príslušenstvo
 9135181E ROZŠIROVACÍ MODUL 8x1 tlačidlo 2N® HELIOS - Rozširovací modul 8x1 tlačidlo
9135182E ROZŠIROVACÍ MODUL 8x2 tlačidlá 2N® HELIOS - Rozširovací modul 8x2 tlačidlá
 9135310E MODUL INFOPANEL bez tlačidiel 2N® HELIOS - Infopanel bez tlačidiel
9135331E Strieška na povrch pre 1 modul
9135332E Strieška na povrch pre 2 moduly
 9135351E Zápustná krabica do steny s rámčekom pre 1 modul
9135352E Zápustná krabica do steny s rámčekom pre 2 moduly
9135361E Zápustná strieška a krabica pre 1 modul
9135362E Zápustná strieška a krabica pre 2 moduly
9135301E Náhradná menovka jednotlačítka 
 9135302E Náhradná menovka dvojtlačítka 
 9135311E Infopanel - náhradná menovka 
9135200E Vstavaná farebná CCD kamera
9135250E Prídavný spínač
9135251E Prídavný spínač s podporou odchodového tlačítka
932071E Štandartný elektrický zámok Elektrický zámok BEFO - nízkoodberový
932081E Elektrický zámok s momentovým kolíkom Elektrický zámok BEFO - nízkoodberový
932091E Elektrický zámok s mechanickým blokovaním Elektrický zámok BEFO - nízkoodberový
91378381E/GB/US Adaptér
9134148E SIEMENS® adaptér
932928 Transformátor Transformátor - napájanie zámku striedavým napätím
803011E Prepäťová ochrana, svorkovnica
Názov Súbor
ParameterPopis
Minimálny prúd linky
• 15 mA Podmienka: vyvesený stav
Minimálne napätie linky 
• 20V Podmienka: zavesený stav
DC úbytok napätia vo vyvesenom stave 
• < 8 V < 16 V Podmienka: I = 25 mA
I = 50 mA
Zvod v zavesenom stave  
• < 25 μA Podmienka: U = 60 V 
Impedancia vo vyvesenom stave  
• 220 Ω + 820 Ω paral. 115 nF  Podmienka: 20 až 60 mA 
Útlm odrazu   
• > 10 dB  Podmienka: 20 až 60 mA 
Šírka pásma   
• 300 až 3500 Hz Podmienka: 20 až 60 mA 
Impedancia pri vyzváňaní  
> 2 kΩC = 470 nF  Podmienka: 25 až 50 Hz 
Citlivosť detekcie vyzváňania  
• 10 až 20 V  Podmienka: 25 až 50 Hz 
Doba reakcie na vyzváňanie  
• nastaviteľná   
Pulzná voľba  
• 40 / 60 ms  Podmienka: 20 až 60 mA 
Úroveň tónovej voľby  
• −6 a −8 dB ± 2 dB  Podmienka: 20 až 60 mA 
Citlivosť prijímača tónovej voľby 
• Min. −40 dB  Podmienka: 20 až 60 mA 
Citlivosť detekcie dial-tónu  
• Min. −40 dB  Podmienka: 350 až 500 Hz 
Rýchlosť detekcie obsadzovacieho tónu  
• nastaviteľná  Podmienka: 350 až 500 Hz 
Rýchlosť detekcie trvalého tónu  
• nastaviteľná  Podmienka: 350 až 500 Hz 
Rýchlosť detekcie vyzváňacieho tónu  
• nastaviteľná  Podmienka: 350 až 500 Hz 
Odolnosť proti prepätiu - súhlasné
• 1000 V Podmienka: 8 / 20 μs
Odolnosť proti prepätiu - medzi vodičmi A, B
• 1000 V Podmienka: 8 / 20 μs
   
Ostatné parametre
Spínač 
• max. napätie 48 V AC, DC
• min. napätie 9 V AC, DC
• max. prúd 2 A AC, DC
Presvetlenie 
• menovité napätie 12 V
• max. napätie 14 V
• odber max. 1 A
Rozsah prevádzkových teplôt  −20 až + 60 ºC 
Stupeň krytia  IP 53 
Rozmery (1 modul) (210 × 100 × 29) mm (v × š × h)
Hmotnosť max. 500 g