2N® EasyGate Pro GSM

2N® EasyGate PRO je jednokanálová analógová GSM alebo UMTS brána. Slúži ako náhrada pevnej linky pomocou technológie využívajúcej mobilnú siet. Oproti 2N® EasyGate môže byť vybavená zálohovaným napájaním. To je vhodné tam, kde je vyžadovaná funkčnosť aj pri výpadku elektrickej energie.


NÁHRADA PEVNEJ LINKY
Využite 2N® EasyGate PRO pre náhradu pevnej linky. A to všade tam, kde pevná linka nie je k dispozícii alebo kde je jej prevádzka nerentabilná.

ĽAHKÁ INŠTALÁCIA
Vďaka „plug & play“ riešeniu nemusíte čakať na zavedenie pevnej linky ani vykonávať konfiguráciu zariadenia. Navyše získate aj zálohu napájania.

ZÁLOHOVANIE NAPÁJANIA VLOŽENÝMI AKUMULÁTORMI
V prípade výpadku hlavného zdroja napájania je brána napájaná z interných batérií. Vďaka tomu je odolná voči výpadkom elektrickej energie.

SMS MONITORING
GSM/UMTS brána vás môže pomocou SMS informovať o výpadku alebo obnove primárneho napájania ao stave záložných batérií.

TARIFIKAČNÉ IMPULSY 16 ALEBO 12KHZ
2N® EasyGate PRO je vybavená vysielačom tarifikačných impulzov. Tie slúžia pripojenému koncovému zariadeniu na stanovenie ceny alebo doby hovoru.

PLUG & PLAY INŠTALÁCIA
Základná inštalácia spočíva vo vložení SIM karty, zadaní PINu a pripojení analógového zariadenia do príslušného portu brány. Potom môžete hneď volať.

AUTOMATICKÉ VOLANIE
Pri dlhom vyzdvihnutí slúchadla bez zadania čísla volaného je automaticky vytočené vopred definované telefónne číslo.

SMS VSTUP
Bránu využijete aj pre monitoring. Na základe detekcie zopnutia SMS vstupu dokáže odoslať preddefinovanú SMS na stanovené číslo.

Názov Súbor