2N® Hlásič poschodia

hlásenie dôležitých informácií pre návštevníkov, nevidomé osoby aj pre deti

2N® Hlásič poschodí je určený na hlásenie jednotlivých poschodí, alebo akýchkoľvek iných informácií (smer jazdy, otváranie a zatváranie dverí, preťaženie kabíny). Hlásič poschodí je dôležitým prvkom najmä pre nevidomých, pre deti a pre osoby, pre ktoré je dané prostredie cudzie. Možnosť privítať návštevníkov a počas jazdy vo výťahu im poskytnúť aktuálne informácie - kde sa nachádza reštaurácia, parkovisko a pod.


Základný popis

2N® Hlásič poschodí je komunikačné zariadenie, určené pre inštaláciu do kabíny výťahu. Jeho hlavnou funkciou je pri každom zastavení výťahu informovať osoby v kabíne o aktuálnom čísle poschodia. Okrem hlásení poschodí tiež oznamuje nasledujúci smer jazdy a upozorňuje nie len na zatvárania či otváranie dverí, ale aj iné nastaviteľné udalosti.

2N® Hlásič poschodí je dôležitým prvkom najmä pre nevidomých,  pre deti  a  pre osoby, ktoré sa v danom prostredí pohybujú prvý krát. Rôzne obchodné či iné komerčné spoločnosti, hotely, nemocnice, zábavné a iné centrá môžu privítať návštevníkov a počas jazdy vo výťahu ich informovať o tom, kde sa nachádzajú dôležité časti budov - reštaurácia, parkovisko, alebo čo sa nachádza na jednotlivých poschodiach.

2N® Hlásič poschodí svojimi možnosťami rieši aj požiadavky na užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa platných noriem.

Základné vlastnosti

 • jednoduchá inštalácia a konfigurácia,
 • možnosť doplňovania a aktualizovania jednotlivých hlásení pomocou sériového rozhrania (až 115200 bit/s) z PC,
 • kompletná konfigurácia spolu s programom pre zmenu a nahrávanie hlásení sú uložené na CD-ROM disku - samostatne dodávaná položka,
 • s využitím CD-ROM je možné nastaviť hlásič poschodí podľa potreby zákazníka - hlásenia vo vybratých jazykoch (napr. slovenčina, čeština, angličtina, nemčina, ruština, francúzština) + poradie hlásení, vypnutie nepovinných hlásení apod.
Technická charakteristika
 • sériové rozhranie - až 115200 bit/s,
 • pamäť FLASH, výkonný mikroprocesor,
 • opakujúce sa časti hlásenia sú uložené len raz, čím sa efektívne šetrí priestor pamäte - max. dĺžka pamäte 30 minút,
 • výkon až 1W sínus, plynulá regulácia hlasitovsti a korekcie výšok,
Konfigurácia
 • široká škála nastavení integrovanými DIL prepínačmi - bez PC,
 • kompletná konfigurácia pomocou PC,
 • voľba jazyka, spôsobu pripojenia, polohy najnižšej stanice výťahu, vypnutie nepovinných hlásení,

Hlásenia

 • možnosť simulácie zvuku gongu, hlásenia poschodí, smeru jazdy, otvárania a zatvárania dverí výťahu, hlásenie o preťažení kabíny apod.,
 • všetky hlásenia sú vytvorené podľa požiadavky v profesionálnom štúdiu,
 • možnosť importovania ďalších hlásení ako wav súbory,
 • podľa potreby je možné osadiť pamäť s max. dĺžkou 30 minút,

Prepojenie hlásiča

 • sériový a paralelný formát, dostatok vstupov (celkom 15), ochrany proti prepätiu a rušeniu,
 • SW hlásič je možné priebežne doplňovať podľa požiadaviek odberateľa na rôzne spôsoby ovládania,
 • všetky realizované spôsoby pripojenia a ovládania sú zdokumentované sú k dispozícii zákazníkom,

Program pre hlásič poschodí

 • plne grafické prevedenie, prostredie Windows,
 • možnosť zadania medziposchodí, vynechania poschodí a mazania nadbytočných hlásení,
 • možnosť zadania ľubovoľných hlásení pre dané poschodie, aj viac hlásení za sebou,
 • možnosť zadania špeciálnych podmienok pre spustenie hlásení - napr. pre komerčné využitie ako uvítanie alebo reklama,
 • import hlásení vo formáte wav, úprava hlasitosti, prevzorkovanie, kompresia,
 • kontrolné prehrávanie hlásenia k vybratému poschodiu,
 • kontrola potrebnej veľkosti pamäte, rýchle nahrávanie do hlásiča aj spätné čítanie do PC,
 • vstavaný sprievodca pre začínajúcich užívateľov programu, ktorý uľahčí prvé programovanie,
 • možnosť aktualizácie SW hlásiča, bez nutnosti špeciálneho vybavenia.
Názov Súbor
ParameterPopis
Rozmery 80 x 90 x 25 mm
Sériové rozhranie pre PC RS232C, max. 115200 bit/s, automatické vyjednanie komunikačnej rýchlosti
Poistka T 400 mA pro reproduktor 25Ω nebo 16 Ω
Váha 380 g
Paralelné vstupy úrovne „0 a 1“: „0“ – 0V až 2V, „1“ – 10V až 24V
Pup-up rezistory 10kΩ proti kladnému napájaciemu napätiu
Ovládanie kontaktom „0“ odpor proti zemi < 800Ω, 24V; „1“ odpor proti zemi > 10kΩ, 24V
Max. napájanie +/- 40V proti kladnému napájaciemu napätiu