2N® mobility extension

2N® Mobility Extension je služba, ktorá na telefónnych ústredniach a GSM bránach 2N® zmení mobilný telefón na vzdialenú pevnú linku. 2N® Mobility Extension "pripojí" mobil paralelne k telefónu v kancelárii - pri volaní na číslo pevnej linky bude zvoniť naraz telefón v kancelárii aj mobilný telefón. Ak užívateľ zdvihne hovor na mobile, pevný telefón okamžite prestane vyzváňať.


Užívateľ služby tak z hľadiska komunikácie získa:

dve rovnocenné pracoviská - jedno v kancelárii a druhé kdekoľvek mimo kancelárie [ mobilná kancelária ]
možnosť využívania funkcií ústredne z mobilného telefónu rovnako, ako pri volaní z telefónu v kancelárii.
Mobility Extension - využitie funkcie
2N® Mobility Extension poskytuje užívateľovi tieto výhody

nepretržitú dostupnosť na firemnom mobile - nezávisle na mieste a vzdialenosti od pracoviska
zaručený príjem všetkých hovorov prichádzajúcich na pevnú linku v kancelárii - žiadny hovor nie je stratený, v prípade očakávaného hovoru nemusí na tento hovor čakať v kancelárii
mobil zvoní spoločne s telefónom v kancelárii - je jedno na ktorom telefóne bude hovor vyzdvihnutý, druhý telefón prestane okamžite vyzváňať
mobil získava vlastnosti pevnej linky z ústredne - užívateľ môže z mobilu prijatý hovor prepojiť na kolegu v kancelárii, využívať ďalšie služby a možnosti ústredne; rovnako môže z mobilu cez ústredňu kamkoľvek a výhodne volať tak ako z pevnej linky
jednoduchá a rýchla aktivácia služby - okamžité riešenie.
2N® MOBILITY EXTENSION - ČO PRINÁŠA PRI POROVNANÍ S INÝMI RIEŠENIAMI ?
2N® Mobility Extension pri porovnaní s inými riešeniami prináša množstvo praktických aj ekonomických výhod, zvyšuje celkový komfort a rýchlosť pri komunikácii

efektívne využitie pracovného času určených pracovníkov - komunikačná voľnosť, mobilná kancelária v aute, v inom meste, na servisnom zásahu, doslova kdekoľvek ...
efektívne využitie pracovného času určených pracovníkov - komunikačná voľnosť, mobilná kancelária v aute, v inom meste, na servisnom zásahu, doslova kdekoľvek ...
efektívnu investíciu z pohľadu firmy - výhodný pomer cena / výkon resp. úžitkové vlastnosti, výhody riešenia sú uvedené ďalej
neobmedzený počet užívateľov
cenovo výhodné volania z mobilného telefónu do zahraničia - bez platenia vysokých poplatkov za medzištátne hovory v sieti GSM, GSM brány integrované v ME umožňujú telefonovať za najnižšie možné tarify
príjem hovorov, volanie na pobočky firemnej ústredne z mobilu - rovnako ako pri bežnom telefóne
volajúci nemusí poznať číslo na mobil - volanie vždy len na jedno číslo nezávisle na mieste práce užívateľa služby ME
mobilný telefón sa stáva pevnou linkou - umožňuje využívanie služieb firemnej ústredne z mobilu
prepojenie hovoru na telefóny vo firme [ služba ústredne v mobile! ]
presmerovanie hovoru
parkovanie hovoru
druhý hovor
konferenčný hovor
hlasová schránka
v prípade zmeškaného hovoru zaslanie SMS s číslom volajúceho
technologicky rýchlu a nenáročnú realizáciu služby nezávisle na počte užívateľov - aktivovanie je na báze doplnenia HW s licenciami priamo do ústredne; nevyžaduje úpravy rozvodov [ lištovanie, vŕtanie stien a pod. ], nevyžaduje doplňovanie nákladných základňových / bázových staníc alebo repeatrov / zosilňovačov signálu, ktoré vždy vykrývajú len obmedzený lokálny priestor s krátkym dosahom
bezkonkurenčné riešenie pri porovnaní so systémami DECT - systém prenosných DECT telefónov vyžaduje vysoké zriaďovacie náklady, náklady na priebežnú údržbu celej technológie, zvýšenie predpokladov poruchovosti, užívateľ bežne nosí pri sebe firemný mobil - musí však nosiť aj ďalšiu prenosnú "rúčku" od DECT-u
MOBILILTY EXTENSION APLIKÁCIE
Každý užívateľ si môže bežné riešenie Mobility Extension doplniť niektorou z aplikácií, dovoľujúcich užívateľom služby pohodlné telefonovanie cez pobočkové ústredne alebo GSM brány od spoločnosti 2N.

Aplikácie umožňujú jednoduchšie a efektívnejšie využívanie služby ME, ako napr. automatické zavolanie na ústredňu a následné vytočenie zvoleného kontaktu (po zvolení kontaktu v telefónnom zozname), prácu na pozadí apod.

Aplikácia 2N® Mobility Extension Symbian (manuál) - pre mobilné telefóny s operačným systémom Symbian 9
Aplikácia 2N® Mobility Extension Lite (manuál) - pre mobilné telefóny a MDA s operačným systémom:
Windows Mobile 5.0
Windows Mobile 6.0

Názov Súbor