2N® Netstar IP

IP komunikačný systém ATEUS® Netstar pracuje ako bežná digitálna ústredňa a VoIP soft-switch s plným prepojovaním služieb. Prioritná podpora VoIP technológie však rovnako umožňuje využívanie všetkých ostatných rozhraní a sietí - analógových, ISDN BRI, ISDN PRI a GSM, pričom vlastnosti týchto sietí integruje do jedného kompaktného systému.


Hlavné charakteristiky IP komunikačného systému 2N® Netstar

 

 • špičkové IP riešenie s mnohými inovatívnymi prístupmi
 • kompatibilita so všetkými VoIP operátormi
 • hovorová kapacita pre stredné a veľké firmy, pre operátorov
 • prenos medzi jednotlivými sieťami riadi dynamický šetriaci automat, ktorý pre každý hovor vyberie najoptimálnejšiu a najlacnejšiu cestu
 • vysoká modularita systému, vytvorenie jeho optimálnej zostavy podľa aktuálnej potreby
 • VoIP technológiou a integrovaním 2N® GSM brán do systému môže užívateľ dosiahnuť veľké zníženie nákladov na volania do pevných aj mobilných sietí
 • využívanie jednotnej kabeláže pre telefónnu aj pre počítačovú sieť - nižšie náklady pri inštalácii
 • Mobility Extension - mobil ako ďalšia pobočka k 2N® NetStar IP, zvoní paralelne s IP SIP telefónom v kancelárii, využíva všetky služby ústredne, nepretržitá dostupnosť žívateľa s aktivovanou službou
 • možnosť integrácie do firemnej štruktúry informačných systémov [ CRM, ERP systémy, možnosť synchronizácie s MS Outlook kalendárom aplikáciou 2N® NetStar Operátor ]
 • SW aplikácie - 2N® NetStar Communicator, 2N® NetStar Assistant a 2N® NetStar Operator - zefektívnia firemné procesy a ušetria čas vašim zamestnancom
 • CallBack - služba, ktorá šetrí náklady na telefónne hovory pri volaní mobilom do / zo zahraničia, či volanie z mobilu na účet ústredne
 • Auto Clip Routing - automatické smerovanie spätných volaní na základe zmeškaných hovorov na tú pobočku ústredne, z ktorej bol zmeškaný hovor uskutočnený
 • užívateľské profily + časové profily - až 8 rôznych profilov pre každého užívateľa
 • interné GSM brány - originálne technické riešenie poskytujúce mnoho výhod pre užívateľa, vrátane zníženia nákladov
 • IVR s vytváraním vlastného stromu - automatická hlasová odpoveď volajúcemu, hlasové informácie o možnostiach voľby na oddelenia a pracoviská, výkonná viacúrovňová automatická spojovateľka
 • hlasová pošta - zasielanie hlasových odkazov na e-mail užívateľa [ VoiceMail to E-mail ]
 • vytváranie virtuálnych komunikačných systémov
 • vytváranie reštrikcií pre určité skupiny účastníkov alebo jednotlivcov
 • pre všetky pobočky je k dispozícii webový Asistent pre jednoduchú užívateľskú konfiguráciu služieb
ParameterPopis

Počty portov

Max. počet analógových portov 

72

Max. počet portov BRI / PRI 

72 / 1

Max. počet VoIP kanálov / užívateľov

96 / 500

Max. počet GSM / UMTS kanálov

36/36, 128/36

Základné technické parametre

Napájacie napätie 

230 alebo 115 V

Menovitá frekvencia 

50 Hz

Poistka

10 A

Rozmery [ základná jednotka ] 

482 x 133 x 310 mm (84HPx3U)

Rozmery [ rozširujúca jednotka ]

482 x 133 x 310 mm (84HPx3U)

Komunikačné rozhranie LAN

Prenosová rýchlosť 

10/100 Mb/s

Typ rozhrania 

Eth T-Base 10/100

Komunikačné rozhranie RS 232

Prenosová rýchlosť

115200 Bd

Typ rozhrania 

RS 232C / 115200Bd

Prevádzkové podmienky

Rozsah teplôt 

+5° až +45° C

Relatívna vlhkosť vzduchu 

 max. 85 percent (40°C)