2N® Netstar SW

2N® NetStar SW je nástroj určený na efektívne riešenie firemnej komunikácie. Spĺňa vlastnosti IP pobočkovej ústredne, virtuálnej ústredne aj interkomového servera. Nahrádza tradičnú hardvérovú ústredňu. 2N® NetStar SW stačí iba nainštalovať na svoje PC a začať telefonovať. Využíva počítačovú sieť, teda nevyžaduje zvláštne telefónne rozvody.


Vlastnosti


KOMPLEXNOSŤ
Softvérový nástroj, ktorý vám poskytne kompletný telefonický systém prepájania hovorov, smerovanie a správu hovorov vo fronte.

NÍZKE OBSTARÁVACIE NÁKLADY
Využite nákladovo efektívne obstaranie softvéru, oproti výrazne drahším tradičným hardwarovým PBX.

ROZŠÍRITEĽNOSŤ
Už žiadne drahé rozširovacie moduly. Nového používateľa pridáte iba pomocou novej licencie.

OPTIMALIZÁCIA NÁKLADOV
Vďaka podpore vizualizačných prostredí ako VMVare a Hyper-V optimalizujete aj náklady na IT. Investície nevkladajte do hardvéru, ale konkrétneho výpočtového výkonu.

AUTOMATICKÁ SPOJOVATEĽKA
Systém umožní automatické presmerovanie prichádzajúcich hovorov zo zahraničia priamo na operátora hovoriaceho jazykom danej krajiny.

SMS PRI NEVYZDVIHNUTÍ HOVORU
V prípade zmeškaného hovoru dostane volaný SMS správu s kontaktnými údajmi volajúceho.

CALLBACK
S touto službou výrazne ušetríte za hovory zo zahraničia. Cena za prichádzajúce, roamingový hovor je vždy znateľne nižšia, než cena za volanie zo zahraničia.

KONFERENČNÉ MIESTNOSTI
Pomocou konferenčných hovorov sa kedykoľvek okamžite spojíte s členmi vášho tímu, a to bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

NAHRÁVANIE HOVOROV
S ústredňou 2N® NetStar SW môžete podľa potreby nahrávať vaše hovory a ukladať ich na sieťový disk.

UŽÍVATEĽSKÉ PROFILY
Vďaka profilom zmeníte tóny stolného telefónu, smerovacie pravidlá, správu pri neúčasti a služby prepojené s vašim účtom.

HLASOVÁ SCHRÁNKA
Presmerovanie do odkazovej schránky využijete, keď nechcete byť rušení. Hlasová nahrávka vám bude zaslaná na e-mail.

Názov Súbor
ParameterPopis
Kapacita systému  
  • až 5000 užívateľov
  • až 600 súčastných hovorov 
  • až 400 súčastne nahratých hovorov
  • až 1000 účastníkov v konforencii
  • až 10 000 záznamov v telefónnom zozname
Minimálne požiadavky na PC
  • Pamäť 1GB RAM
  • Úložisko 20GB
Podporované protokoly
  • SIP (v2.0), SMTP, SNMP, SMPP, DHCP, TFTP,
    SSH, SMB, DNS, HTTP, LDAP, NTP, STUN, RTP