2N® Omega 48

rozšírené riešenie modernej komunikácie pre menšie a stredné spoločnosti

Telefónna ústredňa 2N® OMEGA 48 je rozšíreným riešením modernej a ekonomickej komunikácie pre menšie alebo stredne veľké firmy od 20 do 40 zamestnancov, vrátane VoIP (SIP protokol). Má identické vlastnosti a možnosti, ako ústredňa 2N® OMEGA Lite. Umožňuje pripojenie až 48 analógových portov, 6 ISDN BRI portov, 8 VoIP kanálov (až 60 ďalších IP užívateľov) a až 12 GSM kanálov.


Základný popis

Telefónna ústredňa 2N® OMEGA 48 je rozšíreným riešením modernej a ekonomickej komunikácie pre menšie alebo stredne veľké firmy od 20 do 40 zamestnancov, vrátane VoIP (SIP protokol).

2N® OMEGA 48  má identické vlastnosti a možnosti, ako ústredňa 2N® OMEGA Lite,  vyznačuje sa možnosťami a komfortom užívateľov väčších ústrední.  Umožňuje pripojenie až 48 analógových portov, 6 ISDN BRI portov, 8 VoIP kanálov (až 60 ďalších IP užívateľov) a až 12 GSM kanálov.

Základné vlastnosti 2N® OMEGA 48

 • umožňuje zamestnancom telefonovanie zadarmo v rámci firmy, možnosť prepojenia vzdialených pobočiek s lacným volaním medzi sebou navzájom,
 • zabezpečí efektívnu výstavbu ústredne na mieru (po 2 portoch/klapkách) podľa okamžitých potrieb firmy, s možnosťou rozšírenia ústredne kedykoľvek v budúcnosti,
 • má výbavu, možnosti a komfort užívateľov veľkých ústrední
 • disponuje výkonným šetriacim automatom (LCR) pre smerovanie hovorov podľa najnižších nákladov - pevná siet, mobilná sieť, VoIP,
 • VoIP karta umožňuje vytvorenie vlastnej siete prepojením ústrední jednotlivých pobočiek, v ktorej môžu zamestnanci volať zadarmo,
 • umožňuje riadenie komunikácie vo firme podľa presne stanovených kritérií, obmedzenia v čase, v určitých smeroch komunikácie a v telefónnych sieťach

Ďalšie vlastnosti a výhody 2N® OMEGA 48

 • vysoko modulárny a flexibilný systém do 48 analógových portov,  nadštandartné služby a možnosti,
 • plnohodnotná funkcionalita aj bez pripojenia do pevnej siete - možnosť využívania služieb a komunikácie s vonkajším svetom len s pomocou interných GSM modulov,
 • priame pripojenie do analógových, ISDN, GSM a VoIP sietí,
 • štandardizované rozhranie TAPI  určené ku prepojeniu telefónnej ústredne 2N® OMEGA 48  s osobnými počítačmi, servermi a informačným systémom firmy. Rozhranie tiež zaisťuje integráciu počítačovej telefónie a umožňuje využívanie telefónnych služieb na PC,
 • podpora originálnych 2N® funkcií a služieb
 1. 2N® Mobilty Extension ("transformácia" mobilu na štandardnú pobočku - mobil získava všetky služby pevnej linky ako prepojenie, presmerovanie na ktorúkoľvek pobočku vo firme, prevzatia hovoru do kancelárie kdekoľvek aj mimo firmy a pod.)
 2. AutoClip Routing (spätné prepojenie zmeškaného či odmietnutého hovoru priamo na pobočku, z ktorej bolo pôvodné volanie uskutočnené)
 3. Interné GSM brány (GSM moduly s pripojením priamo na zbernicu ústredne) umožňujú lepšiu podporu a využívanie služieb, poskytovaných operátormi GSM sietí,
 4. 2N® SMS server - 2N aplikácia, umožňujúca užívateľom ústredne zasielať a prijímať SMS správy priamo z PC,
 • podpora rôznych typov digitálnych telefónov
 1. systémové telefónne prístroje - terminály
 2. konzoly spojovateľky s hands-free súpravou a tlačidlovými modulmi
 3. anlógové telefóny s CLIP, faxy skupiny G3
 4. prenosné DECT telefóny
 5. stolové IP (SIP protokol) telefóny
 6. softwarové IP (SIP protokol) telefóny
 7. terminály typu CRM modulov - obsluha hovorov z informačného systému firmy,
 • rozšírenie o VoIP kartu - rozšírenie systému o VoIP ústredňu s možnosťou pripojenia ďalších až 60 IP telefónov/užívateľov (aj vzdialených),
 • podpora reléových a logických vstupov, audio vstupov a výstupov,
 • podpora IVR - Interactive Voice Response  (viacúrovňová automatická spojovateľka),
 • hudba pre spríjemnenie - MusicOnHold
 • záznam údajov až o 3000 hovoroch,
 • podpora diaľkového dohľadu - servis cez internet, bez potreby fyzickej prítomnosti technika vo firme.

 

SOFTWARE A APLIKÁCIE

Ústredňa 2N® OMEGA 48 je v základnej zostave (v cene systému) vybavená potrebným softwarom pre jej komfortné ovládanie a využívanie.

Naša spoločnosť zároveň dodáva ďalší software v podobe samostatných aplikácií, ktoré umožňujú napr. prehľad o histórii hovorov, počítačovú telefóniu CTI, účtovanie hovorov, záznam hovorov a pod.

Všetky doplnkové softwarové aplikácie nájdete na samostatnej stránke.

Obj. č.Stručný popis modulu, licencie
1880000 2N® OMEGA Lite  základný modul PbX pripravený pre vloženie linkových modulov - až 12 portov, displej, zdroj.   Plne diaľkovo programovateľná a dohľadovaeľná ústredňa s integrovaným šetriacim automatom LCR.  Konektory RJ pre pripojenie sú súčasťou modulov linkových rozhraní.   Rozšírenie až do 24 portov - analógové vstupné a vnútorné linky, linky ISDN BRI, vnútorné systémové linky, interné GSM brány, možnosť diaľkového dohľadu, LCR automat. Možnosť VoIP, Mobility Extension. V cene PbX aj SW vybavenie pre programovanie a prevádzku.
1880001 2N® OMEGA Lite  základný modul PbX pripravený pre vloženie linkových modulov - až 12 portov, modem, displej, zdroj.   Vlastnosti ako základný modul obj.č.1880000 + integrovaný modem pre diaľkový dohľad.
18800001 2N® OMEGA Lite  základný modul (1880000), kryt s motívom blesku  
18800002 2N® OMEGA Lite  základný modul (1880000), kryt s motívom Omega  
1880006 2N® OMEGA Lite - Rack  základný modul PbX, pripravený pre vloženie linkových modulov - až 12 portov, displej, zdroj.   Vlastnosti ako základný modul obj.č.1880000
1880007 2N® OMEGA Lite - Rack  základný modul PbX, pripravený pre vloženie linkových modulov - až 12 portov, modem, displej, zdroj.   Vlastnosti ako základný modul obj.č.1880000.
1880002 2N® OMEGA 48  základný modul PbX pripravený pre vloženie linkových modulov - až 24 portov, displej, zdroj.   Plne diaľkovo programovateľná a dohľadovaeľná ústredňa s integrovaným šetriacim automatom LCR.   Rozšírenie až do 48 portov - analógové vstupné a vnútorné linky, linky ISDN BRI, vnútorné systémové linky, interné GSM brány, možnosť diaľkového dohľadu, LCR automat.  Konektory RJ pre pripojenie sú súčasťou modulov linkových rozhraní.  Možnosť VoIP, Mobility Extension. V cene PbX aj SW vybavenie pre programovanie a prevádzku.  
1880003 2N® OMEGA 48  základný modul PbX pripravený pre vloženie linkových modulov - až 24 portov, modem, displej, zdroj.   Vlastnosti ako základný modul obj.č.1880002 + integrovaný modem pre diaľkový dohľad.
1880010 2N® OMEGA Lite - rozširovací modul.  Rozširovací modul na linkové moduly pre ďalších 12 portov.
1880011 2N® OMEGA 48 - rozširovací modul.  Rozširovací modul na linkové moduly pre ďalších 24 portov.  
1880031 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - modul CO / VL.  Modul jednej analógovej vstupnej CO linky a jednej analógovej vnútornej linky, prepad, reverzácia.  
1880032 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - modul CO / VL.  Modul jednej analógovej vstupnej CO linky a jednej analógovej vnútornej linky, prepad, reverzácia / 12 kHz.  
1880033 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - modul CO / VL.  Modul jednej analógovej vstupnej CO linky a jednej analógovej vnútornej linky, prepad, reverzácia / 16 kHz.   
1880020 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - modul ISDN.  Modul ISDN určený pre pripojenie k verejnej ISDN sieti, obsahuje 2 štvordrôtové rozhrania BRI (2B+D), dva hovory súčasne, istenie.   
1880030 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - modul VL.  Modul dvoch analógových vnútorných liniek s CLIP.
1880038 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - modul digitálnych systémových liniek CORNET.  Modul dvoch systémových vnútorných liniek typu CORNET pre pripojenie systémových telefónov 2N StarPoint  
1880040 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - modul GSM FAX.  Interný GSM modul FAX - umožňuje odosielanie, príjem faxov cez GSM sieť, odosielanie faxov aj z miest bez pevnej telefónnej linky. Osadzuje sa do voľnej pozície ako ktorýkoľvek iný prenášač.   
1880041  2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - modul 1 x GSM.  Modul internej GSM brány, 1xGSM (1xSIM), osadenie modulu do vnútra ústredne rovnako, ako pri linkových moduloch.   
1880042 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - modul 2 x GSM.  Modul internej GSM brány, 2xGSM (2xSIM), obidve priprojené GSM brány pracujú nezávislo, osadenie modulu do vnútra ústredne rovnako, ako pri linkových moduloch.   Splitter - k modulu sa pripojuje len jedná anténa.  
1880045 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - modul 1 x UMTS-3G.  Modul UMTS-3G na pripojenie jednej linky do sietí UMTS-3G, pre pripojenie na vysokorýchlostný prenos dát. Osadzuje sa do voľnej pozície ako ktorýkoľvek iný prenášač.   
18800192 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - modul audio, 2 kanály.  Audio modul je určený ako AUDIO vstup či výstup na hovorovú zbernicu ústredne. Pripojenie na rozhlasové ústredne - telefónny hovor môže byť počuť v celom objekte (záchranný systém, haly, sklady), možnosť výstupu do záznamového zariadenia pre nahrávanie hovorov.   
18800194 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - modul audio, 4 kanály.    
18800198 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - modul audio, 8 kanálov.   
1880018 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - modul reléových a binárnych spínačov.   Modul je určený pre spínanie pomocou relé, prípadne pre využitie binárneho vstupu.
  2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - modul binárnych vstupov.  HW karta, umožňujúca pripojiť k ústredni zabezpečovací systém alebo čidlo reagujúce na pohyb, dym, dotyk atď. Ústredňa tak dokáže vyhodnotiť signály prichádzajúce z týchto periférií a následne vyvolať definovanú akciu - napr. poslať SMS správu, zapnúť kúrenie, spustiť sirénu, prepnúť sa do iného režimu apod.
1880099 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - zaslepujúce čelíčko.  Zaslepujúce čelíčko pre zaslepenie neobsadených pozícií pre linkové moduly.
1880021 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - VoIP modul (HW).  Modul VoIP, 2 hlasové kanály (možnosť až 8 hlasových kanálov), obsahuje aj užívteľské licencie pre 2 užívateľov SIP. Je určený predovšetkým pre hlasové služby v sieťach LAN a internetu. Možnosť doplňovania licenciami, ako pri Ethernet module (1880022).
1880022 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - Ethernet modul.  Ethernet modul, 1xVoiceMail, 1x2N Omega Assistatnt, XAPI server. Je určený pre vzdialenú správu ústredne, pre pripojenie vonkajších aplikácií  (PBX Assistant, SMS server, ...)  a pre hlasové služby v sieťach LAN a internetu. Možnosť doplňovť licencie - pre VoIP hovorové kanály (až 8 kanálov),   pre VoIP užívateľov ("n"),  pre VoiceMail-y,  pre 2N Omega Assistant
188002201 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - VoIP licencia [hlasové kanály].  Rozšírenie o 2 hlasové kanály.
188002202 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - VoIP licencia [užívatelia].  Licencia pre 5 užívateľov.
188002203 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - licencia pre VoiceMail [hlasová pošta].   Licencia pre 1 užívateľa.
188002204 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - licencia pre 2N Assistant.  Licencia pre 1 užívateľa.
188002205 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - VoIP licencia [užívatelia].  Licencia pre 1 užívateľa.
188002206 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - VoIP licencia [hlasové kanály].  Rozšírenie VoIP o 1 hlasový kanál.  
188002290 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - Mobility Extension.  Licencia pre Mobility Extension.
188002210 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - SNMP licencia.   
1816001 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - SMS server.  SMS server, program pre jednoduché prijímanie/odosielanie SMS správ v rámci podnikovej siete LAN. Je určený pre pobočkovú telefónnu ústredňu ATEUS® OMEGA s internou GSM bránou - 5 užívateľov.  
1816002 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - SMS server - rozšírenie.  Rozšírenie o 5 užívateľov.  
1816003 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - SMS server - rozšírenie.  Rozšírenie o 10 užívateľov.  
1802590  2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - CTI pre Outlook.  CTI telefónia využíva kontakty Outlook-u, 5 licencií.  
1880098  2N OMEGA 48 - upgrade.  2N OMEGA 48 - upgrade z Omega Lite na Omega 48.  

 

PopisTechnický parameter
Porty

Max. počet analógových portov

Max. počet portov ISDN BRI

Max. počet VoIP kanálov / počet užívateľov

Max. počet GSM / UMTS kanálov

Max. počet systémových telefónov

48

6

8 / 60

12 / 1

20

Základné technické parametre

Menovité napätie

Menovitá frekvencia

Poistka

Rozmery (mm)

230V

50Hz

F4A / 250V

384 x 270 x 117

Komunikačné rozhrania 

Rozhranie LAN

Sériové rozhranie

Eth T-Base 10/100

RS232/115200

Prevádzkové podmienky

Rozsah teplôt

Prevádzková poloha

+15°C až +45°C

zvislá