Call Forwarding

Call Forwarding predstavuje komunikačné riešenie (jednoduchá technológia + aplikačný SW), zabezpečujúce dosiahnuteľnosť (komunikačnú dostupnosť) pracovníkov pohotovostných služieb podľa aktuálneho rozvrhu pohotovosti v rôznych odvetviach.


Hlavnou výhodou komunikačného riešenia Call Forwarding je možnosť automatického presmerovania hovorov prichádzajúcich od klientov (zákazníkov, občanov) priamo na toho pracovníka spoločnosti, ktorý je podľa rozvrhu služieb určený do pohotovosti.

Presmerovanie hovorov sa zriaďuje na mobilný telefón daného pracovníka. V dobe výkonu pohotovostnej služby nemusí tak tento pracovník obsluhovať (nosiť) ďalší mobil. Nastavenie presmerovania hovorov je pod plným dohľadom zodpovedného pracovníka spoločnosti.

CALL FORWARDING - MOŽNOSTI

  • nastavenie Call Forwarding podľa plánovaných služieb na mesiace dopredu (ktorý pracovník a kedy má mať pohotovostnú službu),
  • aktuálne zrušenie presmerovania pohotovostnej služby (napr. pri potrebe vykonávania pohotovosti priamo na pracovisku pohotovostnej / servisnej služby),
  • Presmerovanie SMS správou
  • dynamická zmena nastavenia presmerovania na konkrétneho pracovníka a to pomocou diaľkového prístupu do servera,
  • dynamická zmena nastavenia presmerovania prostredníctvom odoslanej SMS správy z akéhokoľvek telefónu (odoslanie určeného tvaru SMS + telefónne číslo),
  • kontrola o zmenách v presmerovaní pohotovostnej služby (kto a kedy službu presmeroval a na ktorého pracovníka),

PRE KOHO JE CALL FORWARDING URČENÝ
Call Forwarding je určený najmä pre spoločnosti poskytujúce nepretržitú pohotovosť - nepretržitý technický dohľad nad zariadeniami, nepretržitá pohotovosť v zdravotníckych zariadeniach, v požiarnych zboroch, v spoločnostiach zabezpečujúcich riešenie nebezpečných udalostí, v dopravných pohotovostiach a pod.

CALL FORWARDING - INŠTALÁCIA, HW POŽIADAVKY

Call Forwarding je autonómna služba, ktorá beží na serveri spoločnosti poskytujúcej služby a spolupracuje s GSM bránami 2N Telekomunikace a.s.

 

Názov Súbor