SMS Server CONEX

SMS server od spoločnosti Conex, spol. s r.o. je určený pre rýchle odosielanie hromadných SMS správ. SMS server je jednoduchá a intuitívna aplikácia, umožňujúca dopredu pripraviť texty správ (tzv. šablóny) na odoslanie pre predpokladané štandardné alebo krízové situácie v obci, v iných verejných, štátnych alebo komerčných subjektoch.


Aplikácia ďalej ponúka prípravu (vytvorenie) skupín mobilných telefónnych čísiel, na ktoré sa SMS správa odošle niekoľkými ťuknutiami myšou, prehľady kontaktov, prehľady odoslaných a prijatých SMS správ. SMS server umožňuje tiež nastavenie oneskoreného odoslania SMS správ s nastavením dátumu a presného času ich odoslania.

SMS SERVER - URČENIE

 • rýchle hromadné odosielanie vyrozumievacích SMS správ na určené mobilné telefónne čísla - typicky na dopredu pripravené skupiny či niekoľko skupín telefónnych čísiel alebo na momentálne doplnené telefónne čísla podľa aktuálnej potreby
 • príjem SMS správ - napr. "Potvrdenia o doručení" odoslaných SMS adresátom, vždy alebo podľa dôležitosti


SMS SERVER - VYUŽITIE
SMS server je možné využiť napr. pri potrebe

 • rýchleho interného vyrozumenia určených pracovníkov obecného úradu,
 • vyrozumenia zamestnancov obecných, iných verejných alebo štátnych subjektov vo väčšom rozsahu
 • vyrozumenia zamestnancov komerčných spoločností alebo ich významných klientov (mimoriadne pracovné zmeny, mimoriadne ponuky produktov, ponuky výpredaja rýchlo sa kaziacich potravín, vyrozumenia klientov o zmenách termínov a pod.),
 • vyrozumenia príslušníkov obecných (mestských, závodných) hasičských zborov, príslušníkov obecnej polície, iných subjektov participujúcich na riešení mimoriadnej situácie v obci,
 • vyrozumenia obyvateľov obcí a miest v rôznych iných situáciách podľa potreby obce (riziko vzniku nebezpečenstva mimoriadnej situácie v obci a pod.),
 • pri vyrozumení občanov, ktorí nie sú v dosahu miestneho rozhlasu - v rôznych verejno prospešných prípadoch.

SMS SERVER - MOŽNOSTI
SMS server užívateľom umožňuje

 • zobraziť centrálny "Adresár kontaktov" - všetky kontakty v databáze,
 • založiť požadovaný počet skupín kontaktov (zoznamov mobilných telefónnych čísiel) pre hromadné odosielanie SMS,
 • vytvoriť nový text SMS správy ("Nová správa" - podľa aktuálnej potreby) s dĺžkou textu do 160 znakov,
 • vytvoriť dopredu šablóny SMS správ (predpripravené všeobecne platné texty upozornení alebo výziev) pre rôzne prípady,
 • zadať telefónne čísla, na ktoré má byť SMS správa odoslaná - čísla môžu byť zadané z adresára buď jednotlivo alebo zvolením celej skupiny či niekoľkých skupín kontaktov pri hromadnom odosielaní SMS správ,
 • zvoliť čas odoslania SMS správy - okamžité odoslanie ("Odoslať teraz"), resp. odoslanie s oneskorením ("Odoslať neskôr") s možnosťou nastavenia dátumu a času odoslania,
 • vyžiadať potvrdenie o doručení odoslanej SMS správy - zaškrtnutím políčka "Potvrdenie o doručení",
 • zobraziť chronologicky zoznam všetkých odoslaných SMS správ - podľa dátumu a času,
 • zobraziť zoznam všetkých prijatých SMS správ - chronologicky podľa dátumu a času,
 • zobraziť zoznam všetkých čakajúcich SMS správ - zoznam SMS správ, ktoré majú nastavené oneskorené odoslanie,
 • zobraziť obsah vymazaných SMS správ v položke "Kôš" - prípadné omylom vymazané správy je možné opäť obnoviť do pôvodného stavu

SMS SERVER - INŠTALÁCIA, HW POŽIADAVKY

 • veľmi jednoduchá a rýchla inštalácia,
 • SMS server je určený pre PC, notebooky s operačným systémom Windows XP, WIN2000, W7, W8, W10,
 • minimálne systémové požiadavky na PC, nezaťažuje systém.
Názov Súbor