2N® SIP Speaker

2N® SIP Speaker, Wall Mounted je určený pre prehrávanie živých hlásení alebo predohratých hlásení. Ide o nadčasový IP reproduktor s funkciami komplexného audio systému (podpora SIP), ktorý nevyžaduje žiadny iný hardware alebo softwaru, ako napr. počítač, či podporné aplikácie.

2N® SIP Speaker Horn

2N® SIP Speaker Horn je vonkajší reproduktor, ktorý vyniká vysokou hlasitosťou. Dá sa využiť pre vysielanie živých hlásení v rozsiahlych areáloch. Pri vniknutí cudzích osôb môžete okamžite reagovať živým, alebo prednastaveným hlásením a zlodeja či výtržníka rýchlo odradiť.

2N® SIP Mic

2N® SIP Mic je IP mikrofónová konzola, umožňujúca živé alebo prednahraté hlásenia až do 12 zón. Spolu s 2N SIP reproduktormi tvorí kompletný audio systém, vhodný pre distribúciu hlasových oznámení. Umožňuje prijať hovor z 2N interkomov a odposlúchavať dianie v jednotlivých zónach.