2N® Lift1

Núdzový komunikačný systém 2N® Lift1 je určený pre obojsmernú núdzovú komunikáciu z/do výťahu a to hlavne pri výťahoch, kde sa primárne vyžaduje komunikácia medzi kabínou výťahu a dohľadovým (servisným) centrom. 2N® Lift1 principiálne predstavuje hlasitý telefón, je vhodný najmä pre jedno výťahové riešenia.

2N® Lift8

2N® Lift8 je vysoko modulárny výťahový komunikačný systém, ktorý je vďaka len dvojdrôtovej zbernici ľahko inštalovateľný do akéhokoľvek výťahového prostredia. Vďaka tomu vám pri riešení núdzovej komunikácie z výťahu odpadnú starosti s budovaním novej kabeláže. Splňuje všetky normy, platné v EÚ.

2N® Hlásič poschodia

2N® Hlásič poschodí je určený na hlásenie jednotlivých poschodí, alebo akýchkoľvek iných informácií (smer jazdy, otváranie a zatváranie dverí, preťaženie kabíny). Hlásič poschodí je dôležitým prvkom najmä pre nevidomých, pre deti a pre osoby, pre ktoré je dané prostredie cudzie. Možnosť privítať návštevníkov a počas jazdy vo výťahu im poskytnúť aktuálne informácie - kde sa nachádza reštaurácia, parkovisko a pod.

2N® Lift IP

2N® Lift IP je unikátnym produktom na trhu výťahových komunikačných systémov. Ako jediný núdzový komunikátor na svete využíva na prenos hlasu VoIP technológie priamo z kabíny výťahu. Môžete ho teda inštalovať všade tam, kde je k dispozícii IP infraštruktúra. Navyše pri jeho inštalácii už nebudete potrebovať žiadne prídavné prevodníky alebo iný hardvér. 2N® Lift IP vám okrem kvalitného prenosu hlasu umožní aj nepretržitý online monitoring.

2N® Lift Gate

IoT brána 2N® LiftGate zmení obyčajný výťah na moderné IP riešenie 21. storočia. A to, že nie je vo výťahu UTP kábel, vás nemusí trápiť. IP konektivitu do kabíny dostanete po 2 vodičoch v vlečnom kábli. 2N® LiftGate v sebe kombinuje funkcie LTE routeru, zálohovaného zdroja napájania, prevodníka (2-drôt na IP) a switchu. Inštalujte len 1 produkt namiesto 4 a ušetrite.

2N® EasyGate IP

Prejdite plynulo na moderné 4G s 2N® EasyGate IP. Pripojte analógový výťahový komunikátor do brány. Tá zaisťuje hlasovú alebo dátovú (VoIP) komunikáciu cez mobilnú sieť s operačným centrom. Ak používate na núdzovú komunikáciu staré mobilné siete, pokračujte. Až budete pripravení prejsť na 4G, stačí jeden klik v nastavení. Brána navyše podporuje technológiu VoIP (SIP), ktorá jediná zaručí spoľahlivý prenos signálu DTMF.

2N® EasyGate Pro GSM

2N® EasyGate PRO je jednokanálová analógová GSM alebo UMTS brána. Slúži ako náhrada pevnej linky pomocou technológie využívajúcej mobilnú siet. Oproti 2N® EasyGate môže byť vybavená zálohovaným napájaním. To je vhodné tam, kde je vyžadovaná funkčnosť aj pri výpadku elektrickej energie.