2N® Lift1

Núdzový komunikačný systém 2N® Lift1 je určený pre obojsmernú núdzovú komunikáciu z/do výťahu a to hlavne pri výťahoch, kde sa primárne vyžaduje komunikácia medzi kabínou výťahu a dohľadovým (servisným) centrom. 2N® Lift1 principiálne predstavuje hlasitý telefón, je vhodný najmä pre jedno výťahové riešenia.

2N® Lift8

2N® Lift8 je vysoko modulárny výťahový komunikačný systém, ktorý je vďaka len dvojdrôtovej zbernici ľahko inštalovateľný do akéhokoľvek výťahového prostredia. Vďaka tomu vám pri riešení núdzovej komunikácie z výťahu odpadnú starosti s budovaním novej kabeláže. Splňuje všetky normy, platné v EÚ.

2N® Hlásič poschodia

2N® Hlásič poschodí je určený na hlásenie jednotlivých poschodí, alebo akýchkoľvek iných informácií (smer jazdy, otváranie a zatváranie dverí, preťaženie kabíny). Hlásič poschodí je dôležitým prvkom najmä pre nevidomých, pre deti a pre osoby, pre ktoré je dané prostredie cudzie. Možnosť privítať návštevníkov a počas jazdy vo výťahu im poskytnúť aktuálne informácie - kde sa nachádza reštaurácia, parkovisko a pod.