2N® VoiceBlue Next

VoIP brána 2N® VoiceBlue Next vám prinesie významné zníženie nákladov na volania do mobilných sietí. Veľkými výhodami je jednoduchá a rýchla konfigurácia cez webové rozhranie a pokrokové funkcie, ako výkonný šetriaci automat, služby CallBack alebo 2N® Mobility Extension.