2N® EasyGate IP

Prejdite plynulo na moderné 4G s 2N® EasyGate IP. Pripojte analógový výťahový komunikátor do brány. Tá zaisťuje hlasovú alebo dátovú (VoIP) komunikáciu cez mobilnú sieť s operačným centrom. Ak používate na núdzovú komunikáciu staré mobilné siete, pokračujte. Až budete pripravení prejsť na 4G, stačí jeden klik v nastavení. Brána navyše podporuje technológiu VoIP (SIP), ktorá jediná zaručí spoľahlivý prenos signálu DTMF.

2N® EasyGate Pro GSM

2N® EasyGate PRO je jednokanálová analógová GSM alebo UMTS brána. Slúži ako náhrada pevnej linky pomocou technológie využívajúcej mobilnú siet. Oproti 2N® EasyGate môže byť vybavená zálohovaným napájaním. To je vhodné tam, kde je vyžadovaná funkčnosť aj pri výpadku elektrickej energie.