Elektronické zabezpečovacie systémy

Tento systém slúži na ochranu a zabezpečenie majetku či osôb pomocou certifikovanej poplachovej ústredne, ktorý vyhodnocuje impulzy od všetkých snímačov či detektorov. Najčastejšie využívané pohybové PiR snímače sú vhodne rozmiestnené po objekte pre pokrytie najnevyhnutejších priestorov. Vďaka počítaniu impulzov a teplotnej kompenzácii majú snímače vysokú citlivosť na pohyb osôb.

Elektronický zabezpečovací systém je možné navrhnúť a naprogramovať podľa požiadavky investora na niekoľko samostatne fungujúcich zón či podsystémov. EZS je plne programovateľný a zálohovaný, je schopný pracovať v nezmenenom režime aj pri výpadku napájania a to minimálne 48 hodín.
Systém vie fungovať maximálne autonómne prípadne môže byť prepojený na pult centrálnej ochrany prípadne na políciu.