Interkomy pre rexidenčné bývanie

Riešenie audio a video komunikácie pre rezidenčné projekty  

 

Navrhujeme a realizujeme komplexné riešenie audio/video komunikácie v malých bytovkách a veľkých rezidenčných komplexoch.

Vhodne navrhnuté riešenie interkomov na IP SIP technológii umožňuje vzájomné prepojenie všetkých slaboprúdových systémov v budove ako sú parkovací, prístupový či kamerový systém z čoho vyplývajú  napríklad tieto výhody:

Pre rezidentov:

-          Audio a video komunikácia v UHD kvalite,

-          privolanie výťahu priamo z bytu,

-          využívať svoje smart zariadenie na komunikáciu s intekromom,

-          využívanie smart telefónu miesto vstupnej prístupovej karty,

-          prepojenie vnútornej jednotky interkomov s inteligentnou domácnosťou,

-          využitie interkomov pre prenajímanie bytu napr. v službe AirBnB

Pre investorov a správu budov:

-          centrálne riadenie prístupových práv v komplexe,

-          online monitoring funkčnosti systému,

-          servis diaľkovým dohľadom,

-          šetrenie prevádzkových nákladov,

 

Takto zrealizovaný systém nie je uzavretý a vďaka IP/SIP technológii podlieha neustálemu vývoju čo umožňuje jeho neustále  vylepšovanie o najnovšie vlastnosti aj dlhú dobu po jeho nainštalovaný.