Požiarny systém HSP

Primárnym cieľom systému HSP je informovanie a varovanie obyvateľstva o vzniknutom nebezpečenstve (obvykle požiaru) a o následnom evakuovaní daného objektu. Systém sám nedetekuje požiar, ale poplach sa spúšťa buď manuálne alebo automaticky pri integrovaní najčastejšie s Elektronickým požiarnym systémom – EPS.


Sekundárnou vlastnosťou systému HSP je jeho využitie na informačné, obchodné či marketingové účely nesúvisiace s bezpečnosťou v objekte. Táto vlastnosť sa vyuíva v obchodných centrá,
nemocniciach, letiskách, hoteloch či výrobných halách na hromadné informovanie, zónové ozvučenie hudbou, či vysielanie audio reklám.


Obvykle sa systém HSP integruje s ďalšími systémami v objekte ako napr:

  • EPS – elektronický požiarny systém,
  • Nadstavbový systém, napr. C4
  • PCO – pult centrálnej ochrany,
  • EZS – elektronický zabezpečovací systém a pod.

Hlasová signalizácia požiaru – HSP – sa projektuje, realizuje a servisuje na základe normy EN54
a vyhlášky č. 94/2004 Ministerstva vnútra SR a ďalších.