Prístupové systémy

Moderný prístupový systém už nie je odkázaný na využívanie nepraktických prístupových kontroleroch.

IP systém je možné pripoji kamkoľvek, kde už existuje štrukturálna sieť, čím sa šetria vysoké náklady na samostatnú kabeláž. Zároveň sa tým maximalizuje flexibilita a možnosť  akýchkoľvek zmien pri rozširovaní, či pozícii jednotlivých čítačiek. Pre využívanie všetkých možností IP čítačky stačí zrealizovanie jedného PC kábla a pomocou PoE sa napájajú viaceré zámky.

Možnosti identifikácie:

  • 125kHz, 13,56MHZ, 
  • zabezpečené 13,56MHz, 
  • PIN kód, 
  • Bluetooth, 
  • odtlačok prsta, 
  • čítanie tváre,
  • identifikácia aplikácou