Projekčné práce

Spoločnosť Conex, spol. s r. o. poskytuje svojim zákazníkom komplexné projektantské služby v oblasti slaboprúdu. So zákazníkom prechádzame všetkými fázami tvorby projektu. Podľa jeho požiadaviek sa navrhne vhodná kombinácia jednotlivých systémov s dôrazom na špecifickosť stavby s využitím najnovších technológii a zároveň s cieľom zákazníkovi ušetriť finančné prostriedky. 

Klientovi poskytujeme:

  • Odborné poradenstvo,
  • Návrh jednotlivých systémov a ich vzájomnej integrácii
  • Úspora nákladov pri vhodnom využití vlastností technológie,
  • Využitie najnovších inovácií a trendov
  • Komplexné naprojektovanie slaboprúdu vo všetkých jeho fázach 

Tvoríme všetky fázy projektu slaboprúdu:

  • Projekt pre územné rozhodnutie
  • Projekt pre stavebné rozhodnutie
  • Realizační projekt
  • Projekt skutočného vyhotovenia
  • Technický dozor