Servisná činnosť

Pre našich zákazníkov poskytujeme záručnú i pozáručnú servisnú činnosť na všetky zariadenia z našej obchodnej i relaizačnej činnosti.

Zákazníci s uzavretými servisnými zmluvami majú u nás zabezpečené:

  • dostupné náhradné diely na celé naše portfólio, 
  • diaľkový dohľadom systémov, 
  • diaľokovú správu systémov, 
  • promtné odstránenie problému u zákazníka v prípade potreby