Conex.sk
Produkty
Telefónne ústredne
2N® Omega Lite
Moduly |
Partnerské stránky

TELEFÓNNA ÚSTREDŇA 2N® OMEGA LITE / 2N® OMEGA 48
MODULY, LICENCIE

Obj.č. Modul Stručný popis modulu, licencie
1880000 2N® OMEGA Lite  základný modul PbX pripravený pre vloženie linkových modulov - až 12 portov, displej, zdroj.   Plne diaľkovo programovateľná a dohľadovaeľná ústredňa s integrovaným šetriacim automatom LCR.  Konektory RJ pre pripojenie sú súčasťou modulov linkových rozhraní.   Rozšírenie až do 24 portov - analógové vstupné a vnútorné linky, linky ISDN BRI, vnútorné systémové linky, interné GSM brány, možnosť diaľkového dohľadu, LCR automat. Možnosť VoIP, Mobility Extension. V cene PbX aj SW vybavenie pre programovanie a prevádzku.
1880001 2N® OMEGA Lite  základný modul PbX pripravený pre vloženie linkových modulov - až 12 portov, modem, displej, zdroj.   Vlastnosti ako základný modul obj.č.1880000 + integrovaný modem pre diaľkový dohľad.
18800001 2N® OMEGA Lite  základný modul (1880000), kryt s motívom blesku
18800002 2N® OMEGA Lite  základný modul (1880000), kryt s motívom Omega
1880006 2N® OMEGA Lite - Rack  základný modul PbX, pripravený pre vloženie linkových modulov - až 12 portov, displej, zdroj.   Vlastnosti ako základný modul obj.č.1880000.
1880007 2N® OMEGA Lite - Rack  základný modul PbX, pripravený pre vloženie linkových modulov - až 12 portov, modem, displej, zdroj.   Vlastnosti ako základný modul obj.č.1880000.
1880002 2N® OMEGA 48  základný modul PbX pripravený pre vloženie linkových modulov - až 24 portov, displej, zdroj.   Plne diaľkovo programovateľná a dohľadovaeľná ústredňa s integrovaným šetriacim automatom LCR.   Rozšírenie až do 48 portov - analógové vstupné a vnútorné linky, linky ISDN BRI, vnútorné systémové linky, interné GSM brány, možnosť diaľkového dohľadu, LCR automat.  Konektory RJ pre pripojenie sú súčasťou modulov linkových rozhraní.  Možnosť VoIP, Mobility Extension. V cene PbX aj SW vybavenie pre programovanie a prevádzku.
1880003 2N® OMEGA 48  základný modul PbX pripravený pre vloženie linkových modulov - až 24 portov, modem, displej, zdroj.   Vlastnosti ako základný modul obj.č.1880002 + integrovaný modem pre diaľkový dohľad.
1880010 2N® OMEGA Lite - rozširovací modul.  Rozširovací modul na linkové moduly pre ďalších 12 portov.
1880011 2N® OMEGA 48 - rozširovací modul.  Rozširovací modul na linkové moduly pre ďalších 24 portov.
1880031 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - modul CO / VL.  Modul jednej analógovej vstupnej CO linky a jednej analógovej vnútornej linky, prepad, reverzácia.
1880032 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - modul CO / VL.  Modul jednej analógovej vstupnej CO linky a jednej analógovej vnútornej linky, prepad, reverzácia / 12 kHz.
1880033 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - modul CO / VL.  Modul jednej analógovej vstupnej CO linky a jednej analógovej vnútornej linky, prepad, reverzácia / 16 kHz.
1880020 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - modul ISDN.  Modul ISDN určený pre pripojenie k verejnej ISDN sieti, obsahuje 2 štvordrôtové rozhrania BRI (2B+D), dva hovory súčasne, istenie.
1880030 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - modul VL.  Modul dvoch analógových vnútorných liniek s CLIP.
1880038 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - modul digitálnych systémových liniek CORNET.  Modul dvoch systémových vnútorných liniek typu CORNET pre pripojenie systémových telefónov 2N StarPoint
1880040 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - modul GSM FAX.  Interný GSM modul FAX - umožňuje odosielanie, príjem faxov cez GSM sieť, odosielanie faxov aj z miest bez pevnej telefónnej linky. Osadzuje sa do voľnej pozície ako ktorýkoľvek iný prenášač.
1880041 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - modul 1 x GSM.  Modul internej GSM brány, 1xGSM (1xSIM), osadenie modulu do vnútra ústredne rovnako, ako pri linkových moduloch.
1880042 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - modul 2 x GSM.  Modul internej GSM brány, 2xGSM (2xSIM), obidve priprojené GSM brány pracujú nezávislo, osadenie modulu do vnútra ústredne rovnako, ako pri linkových moduloch.   Splitter - k modulu sa pripojuje len jedná anténa.
1880045 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - modul 1 x UMTS-3G.  Modul UMTS-3G na pripojenie jednej linky do sietí UMTS-3G, pre pripojenie na vysokorýchlostný prenos dát. Osadzuje sa do voľnej pozície ako ktorýkoľvek iný prenášač.
18800192 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - modul audio, 2 kanály.  Audio modul je určený ako AUDIO vstup či výstup na hovorovú zbernicu ústredne. Pripojenie na rozhlasové ústredne - telefónny hovor môže byť počuť v celom objekte (záchranný systém, haly, sklady), možnosť výstupu do záznamového zariadenia pre nahrávanie hovorov.
18800194 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - modul audio, 4 kanály. 
18800198 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - modul audio, 8 kanálov. 
1880018 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - modul reléových a binárnych spínačov.   Modul je určený pre spínanie pomocou relé, prípadne pre využitie binárneho vstupu.
1....... 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - modul binárnych vstupov.  HW karta, umožňujúca pripojiť k ústredni zabezpečovací systém alebo čidlo reagujúce na pohyb, dym, dotyk atď. Ústredňa tak dokáže vyhodnotiť signály prichádzajúce z týchto periférií a následne vyvolať definovanú akciu - napr. poslať SMS správu, zapnúť kúrenie, spustiť sirénu, prepnúť sa do iného režimu apod.
1880099 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - zaslepujúce čelíčko.  Zaslepujúce čelíčko pre zaslepenie neobsadených pozícií pre linkové moduly.
1880021 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - VoIP modul (HW).  Modul VoIP, 2 hlasové kanály (možnosť až 8 hlasových kanálov), obsahuje aj užívteľské licencie pre 2 užívateľov SIP. Je určený predovšetkým pre hlasové služby v sieťach LAN a internetu. Možnosť doplňovania licenciami, ako pri Ethernet module (1880022).
1880022 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - Ethernet modul.  Ethernet modul, 1xVoiceMail, 1x2N Omega Assistatnt, XAPI server. Je určený pre vzdialenú správu ústredne, pre pripojenie vonkajších aplikácií  (PBX Assistant, SMS server, ...)  a pre hlasové služby v sieťach LAN a internetu. Možnosť doplňovť licencie - pre VoIP hovorové kanály (až 8 kanálov),   pre VoIP užívateľov ("n"),  pre VoiceMail-y,  pre 2N Omega Assistant
188002201 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - VoIP licencia [hlasové kanály].  Rozšírenie o 2 hlasové kanály.
188002206 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - VoIP licencia [hlasové kanály].  Rozšírenie VoIP o 1 hlasový kanál.
188002205 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - VoIP licencia [užívatelia].  Licencia pre 1 užívateľa.
188002202 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - VoIP licencia [užívatelia].  Licencia pre 5 užívateľov.
188002203 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - licencia pre VoiceMail [hlasová pošta].   Licencia pre 1 užívateľa.
188002204 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - licencia pre 2N Assistant.  Licencia pre 1 užívateľa.
188002290 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - Mobility Extension.  Licencia pre Mobility Extension.
188002210 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - SNMP licencia. 
1816001 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - SMS server.  SMS server, program pre jednoduché prijímanie/odosielanie SMS správ v rámci podnikovej siete LAN. Je určený pre pobočkovú telefónnu ústredňu ATEUS® OMEGA s internou GSM bránou - 5 užívateľov.
1816002 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - SMS server - rozšírenie.  Rozšírenie o 5 užívateľov.
1816003 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - SMS server - rozšírenie.  Rozšírenie o 10 užívateľov.
1802590 2N® OMEGA Lite / 2N® OMEGA 48 - CTI pre Outlook.  CTI telefónia využíva kontakty Outlook-u, 5 licencií.
1880098 2N OMEGA 48 - upgrade.  2N OMEGA 48 - upgrade z Omega Lite na Omega 48.
Interkomy 2N® Helios IP Base
Mobilná kancelária 2N® OfficeRoute
Komunikačný systém pre výťahy 2N® Lift8
Produkty 2N na YouTube