Integrácia systémov

Čím viac slaboprúdových systémov sa využíva v budove, tým väčšia dôležitosť sa kladie na vzájomnú integráciu jednotlivých častí do uceleného funkčného celku. Vhodným výberom všetkých tecnológii už v projekčnej fáze sa znižujú finančné obstarávacie aj prevádzkové náklady a zároveň sa maximalizujú výhody pre investora.